Proces wulkanizacji

Proces wulkanizacji prowadzi się w celu nadania mieszankom własności elastyczno-plastycznych i utrwalenia pożądanego kształtu.

Warunki prowadzenia procesu wulkanizacji wpływają istotnie na własności gumy oraz na jakość otrzymanych wyrobów. Decydującymi czynnikami przy tym są:

  • temperatura wulkanizacji
  • czas wulkanizacji
  • ciśnienie
  • sposób prowadzenia procesu.

Temperatura wulkanizacji decyduje o czasie trwania procesu dla danej mieszanki. W praktyce najczęściej utrzymuje się temperaturę 140-165˚C.

Czas wulkanizacji. W którym osiąga się optymalne własności wulkanizatu, zależy od temperatury wulkanizacji, kształtu i wymiarów wyrobu oraz rodzaju mieszanki gumowej. Skracając czas wulkanizacji przez podwyższenie temperatury wulkanizacji można obniżyć koszty produkcji, jednak należy pamiętać, że zbyt wysoka temperatura powoduje zarówno obniżenie własności wyrobów.

Ciśnienie w procesie wulkanizacji jest bardzo ważnym parametrem gdyż nieodpowiednia jego wartość może prowadzić do sporowacenia mieszanek. W praktyce przemysłowej stosuje się ciśnienia znacznie większe od minimalnego ciśnienia potrzebnego do zabezpieczenia wulkanizatu przed sporowaceniem.

Różny sposób prowadzenia wulkanizacji albo pod wpływem ciepła doprowadzonego z zewnątrz albo pod wpływem promieniowania jonizującego.

 

Praca zbiorowa, Guma. Poradnik inżyniera i technika; praca zbiorowa; Wydawnictwo naukowo-techniczne, Warszawa 1973, s.223-225

Zobacz inne artykuły

Proces wulkanizacji
Poradniki

Proces wulkanizacji

Proces wulkanizacji prowadzi się w celu nadania mieszankom własności elastyczno-plastycznych i utrwalenia pożądanego kształtu. Warunki prowadzenia procesu wulkanizacji wpływają istotnie

Czytaj więcej
Guma - pojęcie podstawowe
Poradniki

Guma – pojęcie podstawowe

Kauczuk – jest to substancja wielkocząsteczkowa pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie z małocząsteczkowych monomerów, termoplastyczna lecz przekształcająca się w wysokoelastyczą

Czytaj więcej